Công Cụ Tính Khối Lượng Vào Lệnh

5 điều cần nhớ để trở thành Traders có lợi nhuận: Rủi ro cho mỗi lệnh dừng lỗ chỉ 1 hoặc 2% tài khoản Đặt rủi ro cho mỗi lệnh như nhau, bất kể bạn nghĩ rằng lệnh đó có chắc chắn đến đâu ( VD: mọi lệnh đều chỉ 1% ) Không vì thua … Đọc tiếp Công Cụ Tính Khối Lượng Vào Lệnh